Kobe Motor Company : Japanese Used Car Exporter

Total Cars in Stock : 10,972

Japan Time

golden week sale

Contact Kobe Motor

KOBE MOTOR COMPANY

Kozukue cho 18-9, Kohuku-ku Yokohama-shi, Kanagawa ken Japan

0081-453495855 (English & PYCCKий)

0081-454725054 (English & Espoñol)

0081-454751952 (Japanese Only)

+81-90-9952-5588

0081-454751953